Mindfulness en Communicatie

De een is geneigd zaken onuitgesproken onder de tafel te laten. De ander dendert over zijn gesprekspartner heen. Weer een ander levert de eigen mening gemakkelijk in. Wat is je manier van communiceren?

En hoe is de communicatiecultuur op het werk? Open? Respectvol? Teamwork? Ieder voor zich? Is er plaats en tijd voor reflectie en uitwisseling? Structureel of incidenteel? En waarover? De werkprestaties? De manier waarop men werkt, en samenwerkt?

Training of coaching in mindful communiceren leert u uw innerlijke kracht aan te wenden, om effectief en authentiek te communiceren. Contact bewaren met uzelf èn de ander. Luisteren, aanspreken, feedback, kritiek. Theorie + praktijk verbaal en non-verbaal.