Mindfulness en Persoonlijke Effectiviteit

De strategieën die we op ons werk hanteren zijn vaak contra-productief.
Zo willen we het liefst alles onder controle houden. Iets wat natuurlijk niet kan.
We willen beantwoorden aan de verwachtingen van anderen: je superieuren, je medewerkers, je gezin. Er is de tijdsdruk, je bent nooit klaar …
Het doorbreken van dit soort gewoontes begint bij aandacht voor wat er werkelijk in je leeft. Zelfacceptatie is de volgende stap: onder ogen zien wat je feitelijke gevoelens en gedachten zijn.  En beseffen wat echt van belang is voor jou in je werk. Dan pas kun je je innerlijke kracht bevrijden.
Zo ga je de basiselementen van de mindfulness toepassen – concreet gemaakt in heel alledaagse ervaringen en problemen. En je persoonlijke effectiviteit groeit …

Mindfulness en Stress

Een zekere mate van stress is onvermijdelijk. Dat geldt voor de werksituatie, zelfs de meest ideale, én voor uw privé-leven. Stress is deel van het leven, en heeft – binnen de juiste grenzen – een positieve uitwerking. Het gaat dan ook niet om het uitbannen van elke vorm van stress.
Het gaat om de juiste balans tussen presteren onder druk en herstellen; tussen inspanning en ontspanning; tussen uitdaging en veiligheid; tussen werk en privé.
En evenzeer is van belang je stress respons:

  • een niet-constructieve reactie, die de stress niet verhelpt of zelfs doet oplopen.
  • een constructief antwoord op de situatie, waarmee het stress niveau wordt verlaagd.

Dat is wat een goed toepassen van mindfulness je leert.