Mindfulness en Werk

Mindfulness  =  met aandacht aanwezig zijn en handelen

Leren met aandacht te leven is van alle tijden. Met aandacht aanwezig zijn is een universele menselijke kwaliteit. Vaak echter was de beoefening ervan verbonden met een bepaalde religie of levenswijze.  In de trainingen van mindfulness is dat niet het geval. Het is een benadering ontdaan van (religieuze) toeters en bellen. Dat maakte het breder toegankelijk.

De kern van mindfulness omvat 3 elementen:

  • aandacht (voor wat er leeft in jou aan gedachten, gevoelens, ervaringen)
  • aanwezigheid (beseffen dat je er bènt)
  • acceptatie (niet oordelen over  je gedachten en gevoelens).

Wat brengt de basistraining mindfulness? en de mindfulness yoga?

Ruimte en rust. Je creëert een plek in tijd en ruimte waar de buitenwereld geen zeggenschap over heeft. Eindelijk! Een domein dat alleen jou toe behoort, waar je simpelweg alleen maar ‘ bent’,  en waar je vitaliteit zich versterkt.

De basistraining omvat 5 á 10 dagdelen, afhankelijk van opzet en doel. In elk dagdeel is er tijd voor eenvoudige oefeningen uit de yoga en meditatie, afgewisseld met het dieper ingaan op achterliggende thema’s. Afstemming op de eigen situatie en uitwisseling daarover spelen daarbij een grote rol. Ter ondersteuning krijgt u een werkmap plus CD’s met oefeningen.

Een dóórgaande cursus mindfulness yoga (1 seizoen lessen van 75 min) blijft u daarna stimuleren in een weinig tijd vragende vorm.

Cursussen:  zie bij ‘praktische info’

Mindfulness in je Werk:
Versterk je persoonlijke effectiviteit en je wijze van communiceren

Een werkelijke integratie in de werksituatie vraagt het toepassen van de basiselementen van mindfulness in je praten en handelen. Dat versterkt je persoonlijke effectiviteit en je manier van communiceren.

‘Ga je mee?’, vroeg de giraffe.
‘Waarheen?’
‘Op ontdekkingsreis.’
‘Om wat te ontdekken?’
‘Ja, als ik dat wist was er geen ontdekkingsreis meer.’
Toon Tellegen